Lokal Dynamo

BAGGRUND

Lokal Dynamo udfoldede sig fra 2019-2021 med fokus på at styrke skolehavens fysiske rammer, så de kunne rumme nye målgrupper, så mange andre end blot elever kunne opleve og få gavn af skolehaven og dens muligheder. Udover de fysiske rammer blev der gennem projektet udviklet en række metoder og koncepter til involvering af nye målgrupper, som eksempelvis kunne bruge skolehaverne i fritid, weekender, ferie og i vinterhalvåret.

I projektet deltog tre centrale skolehaver, der ligger forskellige steder i landet, hvoraf to netop havde afsluttet sin første sæson. Det drejer sig om skolehaverne i Frederiksberg Have, Skibhusgården i Odense og på Krogerup Avlsgaard i Humlebæk.

Projektet blev støttet af Realdania og Friluftsrådet.