FoodAct

FoodAct er et forskningsprojekt, støttet af Novo Nordisk Fonden, som har til formål at undersøge betydningen af Haver til Mavers skolehaver på børns maddannelse, bevægelse og skolemotivation med særligt fokus på udsatte børn.

FoodAct løber fra 2023-2025 i  samarbejde med Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse.

Studiet inddeles i flere delstudier, som har fokus på henholdsvis maddannelse, fysisk aktivitet og skolemotivation og en evaluering af det pædagogiske arbejde i Haver til Maver. Derfor bliver skoledagene med jord under neglene observeret af forskerne, og eleverne bliver interviewet om, hvordan de oplever undervisningen i skolehaven.

Elevernes maddannelse måles ved brug af en tilpasset version af det nyligt udviklede Food Literacy Questionnaire-SC instrument (FLQ), som er valideret i en dansk kontekst til at måle fem aspekter af maddannelse hos 12-14-årige elever (Stjernqvist et al., 2021). Elevernes skolemotivation bliver målt med The Academic Self-Regulation Questionnaire (SRQ-A), som er valideret til 8-12-årige børn (Norman & Cairney, 2015). Vi forventer at rekruttere minimum 50 klasser til at besvare spørgeskemaer.

Hvordan eleverne bevæger sig bliver undersøgt med brug af accelerometre, som hver elev går med på de dage, de har Haver til Maver. På den måde bliver det også muligt at undersøge, hvor meget af tiden de bruger på at sidde stille, være lidt eller meget aktive. Data på bevægelse indsamles to gange i foråret og i efteråret. Vi forventer at rekruttere 30 klasser til at deltage i dette del-studie.

Vi vil løbende kommunikere om studierne i takt med, at vi får resultater hentet ind.