Ny bestyrelsesformand i Haver til Maver

Ny bestyrelsesformand i Haver til Maver

Ny bestyrelsesformand i Haver til Maver 2105 1035 Haver til Maver

Thomas Færgeman, forstander ved Skovskolen under Københavns Universitet, er valgt som ny bestyrelsesformand for foreningen Haver til Maver. Han afløser Søren Ejlersen, medstifter af Haver til Maver og Aarstiderne, som vil fortsætte arbejdet for udvikling og udbredelse af skolehaver som menigt bestyrelsesmedlem.

”Skolehaver tager på meget jordnær vis fat i nogle af de største udfordringer, vi har i samfundet – klimaadfærd, forståelse af menneskets samspil med naturen, kostens betydning for sundhed og vores allesammens trivsel. Derfor er jeg rigtig glad og stolt over at få lov at bidrage til Haver til Mavers videre rejse”, siger Thomas Færgeman.

”Haver til Maver er siden første have i 2003 til nu, vokset fra at være et lille lokalt projekt til en omfattende bevægelse af ildsjæle i store dele af Danmark og også udlandet – det næste naturlige skridt er, at jeg som iværksætteren slipper og lader Haver til Maver få fodfæste som selvstændig organisation. Den fase er Thomas den rette til at lede, og jeg vil kunne dedikere mig til at skabe nye muligheder og veje for Haver til Maver”, siger Søren Ejlersen.

Haver til Mavers generalforsamling afholdes til juni, hvor der vil være en ledig plads i bestyrelsen, der skal vælges blandt foreningens medlemmer.